Krantenartikelen - Media

Om de samenleving te attenderen op de expositie Eigen Oogst,  hebben wij  regelmatig contact met de lokale pers.


Uiteraard om mensen uit de gemeente Hellendoorn uit te nodigen om mee te doen aan deze expositie voor amateur kunstenaars, maar ook om bezoekers te trekken om de ingeleverde kunst te komen bewonderen.

 

Naast de pers is er ook de social media. Wij maken graag gebruik van de Facebook pagina’s 'Leven in Nijverdal', 'Hart van Hellendoorn' en 'Kunst in Twente', om zo de bekendheid lokaal te vergroten.
Uiteraard is er ook een eigen Facebookpagina Eigen Oogst waar met regelmaat informatie wordt geplaatst.

 

In de tabbladen ‘Krantenartikelen’ kunt u per jaar zien wat er over Eigen Oogst gepubliceerd is.