Informatie

VOOR WIE ?
Amateurkunstenaars treden zelden voor het voetlicht. Vaak is het alleen in eigen kring bekend dat iemand schildert, beeldhouwt, bijzondere foto's, video's of andere kunstvormen maakt.

De kwaliteit van amateurkunst loopt ver uiteen. Ook in de gemeente Hellendoorn wordt op vele niveaus kunst gemaakt. De expositie 'Eigen Oogst' wil hiervan een afspiegeling zijn. 

De stichting 'Eigen Oogst' geeft deze groep amateurkunstenaars de gelegenheid hun werk tentoon te stellen. Amateurkunstenaars kunnen een eigen werk inleveren, waaruit een selectiecommissie een expositie samenstelt. Deze expositie is van za. 4 november t/m zo. 26 november 2017 weer te bezoeken in het historische pand ‘De Smidse’ aan het Hoge Dijkje te Nijverdal. Om deel te nemen moet u inwoner zijn van of lessen volgen in de gemeente Hellendoorn. U bent amateur kunstenaar en mag niet beroepshalve kunst maken. Zie voor de verdere deelname voorwaarden de folder (in de downloads). 

LOCATIE
Als locatie is voor de editie in november 2017 wederom het prachtige pand 'De Smidse'beschikbaar gesteld door de firma Ter Steege Vastgoed. De organisatie is erg blij met dit historische pand aan het Hoge Dijkje 4A in Nijverdal

De expositie is van za. 4 november t/m zo. 26 november 2017 te bezoeken.

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13.30 - 17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 11.00 - 17.00 uur
Zondag: 12.30 - 17.00 uur

De entree is gratis, maar een vrijwillige gift wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

OPENING EXPOSITIE
Eigen Oogst
 2017 wordt op vrijdag 3 november om 19.30 uur feestelijk geopend door Hans ter Steege. Ter Steege Bouw Vastgoed BV stelt al sinds 5 jaar het gebouw ter beschikking om deze jaarlijkse tentoonstelling te organiseren.

 

MUZIEKMIDDAGEN
Zo. 5 november: Ierse band 'Celtic Mist'
Za. 11 en zo. 12 november: Pop Rock Factory
Zo. 19 november: Annet Nikamp
Zo. 26 november: Hobo ensemble 'The Queen's Oboe Band'o.l.v. Sharon Diender                                                          

Locatie De Smidse, Hoge Dijkje 4a, Nijverdal.
De  toegang is gratis.

INLEVEREN WERKSTUKKEN
Elke deelnemer kan één werk inleveren. Elke kunstvorm is welkom, of het nu gaat om schilderijen of tekeningen, textiele werken, beelden, foto's, films of houtsnijwerken. Naast het kunstwerk vragen wij de amateurkunstenaar een A4 in te leveren met daarop een foto van het werkstuk, een foto van uzelf, uw naam en een korte beschrijving van het werkstuk.Dit alles komt tijdens de expositie in de expositieruimte te hangen, zodat de bezoeker niet alleen het werk zelf, maar ook de mens achter het werk leert kennen
De werken (tesamen met deelnameformulier en A4-tje) kunnen ingeleverd worden op woensdag 25 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur en donderdag 26 oktober van 14.00-21.00 uur in ‘De Smidse’, Hoge Dijkje 4A te Nijverdal. 

OPHALEN WERKSTUKKEN
De kunstwerken moeten daar ook weer worden opgehaald op zo. 27 november van 17.00-20.00 uur of maandag 28 november van 09.00 tot 12.00 uur.

GASTHEER/GASTVROUW
Tijdens de exposititie zijn er vrijwilligers aanwezig die optreden als gastheer/gastvrouw. U kunt zich hiervoor aanmelden via het 'formulier aanmelden gastheer/gastvrouw'. Wij zijn u zeer dankbaar als u zich voor 1 of enkele dagdelen wilt inzetten. Het formulier vindt u bij de downloads.

FOLDER INCL.DEELNAMEFORMULIER 2017
Deze vindt u op de pagina 'Downloads': Folder incl Inschrijfformulier 2017.pdf

DEELNAMEFORMULIER 2017
Deze vindt u op de pagina 'Downloads': Deelnameformulier 2017.pdf

FORMULIER AANMELDEN VOOR GASTHEER/GASTVROUW 2017 
Deze vindt u op de pagina 'Downloads':
 formulier aanmelden gastheer gastvrouw 2017.doc

Ook kunt u een deelnameformulier ophalen in diverse winkels en in de bibliotheek te Nijverdal.