Informatie

VOOR WIE ?
Amateurkunstenaars treden zelden voor het voetlicht. Vaak is het alleen in eigen kring bekend dat iemand schildert, beeldhouwt, bijzondere foto's, video's of andere kunstvormen maakt.

De kwaliteit van amateurkunst loopt ver uiteen. Ook in de gemeente Hellendoorn wordt op vele niveaus kunst gemaakt. De expositie 'Eigen Oogst' wil hiervan een afspiegeling zijn. 

De stichting 'Eigen Oogst' geeft deze groep amateurkunstenaars de gelegenheid hun werk tentoon te stellen. Amateurkunstenaars kunnen een eigen werk inleveren, waaruit een selectiecommissie een expositie samenstelt. Deze expositie is van za. 3 november t/m zo. 25 november 2018 weer te bezoeken in het historische pand ‘De Smidse’ aan het Hoge Dijkje te Nijverdal. Om deel te nemen moet u inwoner zijn van of lessen volgen in de gemeente Hellendoorn. U bent amateur kunstenaar en mag niet beroepshalve kunst maken. Zie voor de verdere deelname voorwaarden de folder (in de downloads). 

LOCATIE
Als locatie is voor de editie in november 2018 wederom het prachtige pand 'De Smidse'beschikbaar gesteld door de firma Ter Steege Vastgoed. De organisatie is erg blij met dit historische pand aan het Hoge Dijkje 4A in Nijverdal

De expositie is van za. 3 november t/m zo. 25 november 2018 te bezoeken.

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13.30 - 17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 11.00 - 17.00 uur
Zondag: 12.30 - 17.00 uur

De entree is gratis, maar een vrijwillige gift wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

OPENING EXPOSITIE
Eigen Oogst
 2017 wordt op  feestelijk geopend op datum nog te bepalen. Ter Steege Bouw Vastgoed BV stelt al sinds 5 jaar het gebouw ter beschikking om deze jaarlijkse tentoonstelling te organiseren.

 

MUZIEKMIDDAGEN
nog te bepalen.                                                       

Locatie De Smidse, Hoge Dijkje 4a, Nijverdal.
De  toegang is gratis.

INLEVEREN WERKSTUKKEN
Elke deelnemer kan één werk inleveren. Elke kunstvorm is welkom, of het nu gaat om schilderijen of tekeningen, textiele werken, beelden, foto's, films of houtsnijwerken. Naast het kunstwerk vragen wij de amateurkunstenaar een A4 in te leveren met daarop een foto van het werkstuk, een foto van uzelf, uw naam en een korte beschrijving van het werkstuk.Dit alles komt tijdens de expositie in de expositieruimte te hangen, zodat de bezoeker niet alleen het werk zelf, maar ook de mens achter het werk leert kennen
De werken (tezamen met deelnameformulier en A4-tje) kunnen ingeleverd worden op datum nog te bepalen in ‘De Smidse’, Hoge Dijkje 4A te Nijverdal. 

OPHALEN WERKSTUKKEN
De kunstwerken moeten daar ook weer worden opgehaald op datum nog te bepalen

GASTHEER/GASTVROUW
Tijdens de expositie zijn er vrijwilligers aanwezig die optreden als gastheer/gastvrouw. U kunt zich hiervoor aanmelden via het 'formulier aanmelden gastheer/gastvrouw'. Wij zijn u zeer dankbaar als u zich voor 1 of enkele dagdelen wilt inzetten. Het formulier vindt u bij de downloads.

FOLDER INCL.DEELNAMEFORMULIER 2018

Deze vindt u op de pagina 'Downloads': volgt z.s.m.

DEELNAMEFORMULIER 2018
Deze vindt u op de pagina 'Downloads': volgt z.s.m.

FORMULIER AANMELDEN VOOR GASTHEER/GASTVROUW 2018 

Deze vindt u op de pagina 'Downloads': volgt z.s.m.

Ook kunt u een deelnameformulier ophalen in diverse winkels en in de bibliotheek te Nijverdal.